Kdo je plátcem DPH v leasingu?

Obsah

Kdo je plátcem DPH v leasingu?

Kdo je plátcem DPH v leasingu?

Účtování leasingu 2. díl: praktický příklad 1 Leasing s povinností odkupu předmětu nájmu; nájemce je plátce DPH. Leasingová společnost má povinnost přiznat DPH,... 2 Leasing s oprávněním odkupu předmětu nájmu; nájemce je plátce DPH. DPH nájemce uplatňuje na základě splátkového... 3 Účtování o leasingu, nájemce není plátce DPH. Zadání příkladu je stejné jako u... More ...

Jaké jsou náklady operativního leasingu?

Účtování operativního leasingu je obdoba finančního leasingu s oprávněním odkupu předmětu nájmu. Jelikož bývá tento leasing krátkodobý, není nutné časově rozlišovat náklady. Výjimku tvoří leasing, který zasahuje do dvou účetních období – v tomto případě musíme náklady časově rozlišit. Autor: Jana Fučíková.

Co je operativní leasing?

Operativní leasing. Účtování operativního leasingu je obdoba finančního leasingu s oprávněním odkupu předmětu nájmu. Jelikož bývá tento leasing krátkodobý, není nutné časově rozlišovat náklady. Výjimku tvoří leasing, který zasahuje do dvou účetních období – v tomto případě musíme náklady časově ...

Související příspěvky: