Jaké jsou největší vodní toky v Austrálii?

Obsah

Jaké jsou největší vodní toky v Austrálii?

Jaké jsou největší vodní toky v Austrálii?

Cooper Creek východně od Eyreova jezera) ale i řeka – river (například Finke River, směřující ze středoaustralských hor k Eyreovu jezeru). Rozkolísanost vodních toků má v Austrálii skutečně extrémní ráz.

Kde je největší řeka v Austrálii?

Cooper Creek východně od Eyreova jezera) ale i řeka – river (například Finke River, směřující ze středoaustralských hor k Eyreovu jezeru). Rozkolísanost vodních toků má v Austrálii skutečně extrémní ráz. Ve střední Evropě se při stoleté vodě hladina větších řek může zvednout o 7–8 metrů, v Austrálii je to často dvojnásobek a někdy i více.

Co je strojírenství v Austrálii?

Strojírenství je v Austrálii nejdůležitějším průmyslovým odvětvím. Středisky strojírenství se staly průmyslové oblasti jihovýchodu a hlavního města, kde se vyrábí bohatý sortiment. Dominuje výroba dopravních prostředků – automobilů (Adelaide, Geelong, Melbourne a Sydney).

Kde jsou extrémní průtoky v Austrálii?

Oblasti ležící jižněji mají období maximálních průtoků v zimě. Jedná se především o jihozápadni cíp Austrálie, kde jsou srážky a průtoky z tohoto hlediska v rámci celé Austrálie nejextrémnější. Méně extrémní režim je na Eyreově poloostrově, v pohořích Flinders a Lofty Ra., dále pak ve Viktorijských Alpách.

Související příspěvky: