Kde je nemovitost v katastrální mapě?

Obsah

Kde je nemovitost v katastrální mapě?

Kde je nemovitost v katastrální mapě?

V sestavě Informace o parcele je možné přejít do grafického prohlížeče i kliknutím na náhled na katastrální mapu. Nemovitost se v mapě zobrazí v závislosti na tom, zda je v daném katastrálním území vektorová, nebo rastrová katastrální mapa.

Jak získat informace o katastru nemovitostí?

Nahlížení do katastru nemovitostí. Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor)) a práv stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k ...

Kde se zobrazuje mapa pozemkového katastru?

Mapa pozemkového katastru je naskenovaná a je poskytována v rastrové podobě. Tato mapa se zobrazuje pouze v těch katastrálních územích, ve kterých jsou vedeny parcely zjednodušené evidence. Pokud je na daném území vedena katastrální mapa v digitální podobě, zobrazují se digitální vektorová data.

Jak se zobrazí nemovitost v mapě?

Nemovitost se v mapě zobrazí v závislosti na tom, zda je v daném katastrálním území vektorová, nebo rastrová katastrální mapa. V prvním případě se zobrazí výřez katastrální mapy s obarvenou parcelou (modře pro zvýraznění parcely, růžově pro zvýraznění budovy), v druhém případě, kdy

Související příspěvky: