Proč je LED dioda omezena obvodovými prvky?

Obsah

Proč je LED dioda omezena obvodovými prvky?

Proč je LED dioda omezena obvodovými prvky?

LED dioda (při průchodu proudu v propustném směru způsobí vydávání světelného záření) Ve střídavém elektrickém poli propouští napětí pouze jedním směrem. se zvyšujícím se napětím začne proud prudce růst, pokud není omezen dalšími obvodovými prvky dojde k destrukci diody

Co je světelná dioda?

LED (zkratka z anglického Light-Emitting Diode, česky elektroluminiscenční dioda, též světelná dioda, svítivá dioda, slangově ledka, ojediněle svítivka) je v elektrotechnice označení pro diodu, která emituje světlo, případně infračervené nebo ultrafialové záření, čímž se liší od standardní diody. LED vyzařuje z obnaženého PN přechodu, a vede stejnosměrný ...

Jak funguje usměrňovací dioda?

Ideální usměrňovací dioda by v propustném směru měla vést proud bez úbytku napětí a v závěrném směru by neměla propouštět žádný proud. Skutečná usměrňovací dioda v propustném směru začne vést proud až od hodnoty difuzního napětí UD (Si cca 0,6-0,7V) a při pracovním proudu na ní vzniká úbytek napětí UF (cca 1-1,5V).

Co je dioda vydávající bílé světlo?

Dioda vydávající bílé světlo se tvoří doplněním modré diody o žlutý či žlutozelený luminofor, nebo kombinací tří RGB diod v jednom pouzdře. Vyrábí se ultrafialové, infračervené i vícebarevné LED diody (s více vývody) či blikající diody.

Související příspěvky: