Jaký je průměr čísel v množině Median?

Obsah

Jaký je průměr čísel v množině Median?

Jaký je průměr čísel v množině Median?

Pokud je v množině sudý počet čísel, vypočítá funkce MEDIAN průměr ze dvou čísel uprostřed. Podívejte se na druhý vzorec v příkladu. Jednotlivými argumenty mohou být čísla či názvy, matice nebo odkazy, které obsahují čísla. Je možné používat logické hodnoty a čísla formátovaná jako text zadaná přímo do seznamu argumentů.

Co je medián ve skupině čísel?

Medián je prostřední číslo ve skupině čísel, kdy má polovina čísel hodnotu vyšší než medián a polovina čísel hodnotu nižší než medián. Například medián čísel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 4. Modus je nejčastěji se vyskytující číslo ve skupině čísel. Například modus čísel 2, 3, 3, 5, 7 a 10 je 3.

Co je medián V Excelu?

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce MEDIAN v Microsoft Excelu. Vrátí medián zadaných čísel. Medián je číslo, které leží uprostřed množiny čísel. MEDIAN (číslo1, [číslo2], ...)

Související příspěvky: