Co je odmítnutí dědictví?

Obsah

Co je odmítnutí dědictví?

Co je odmítnutí dědictví?

Odmítnutí dědictví je institutem dědického práva, který byl upraven v občanském zákoníku a do nového občanského zákoníku byl převzat s určitými dílčími změnami. Zároveň jde o institut, který byl obsažen a znám již v obecném zákoníku občanském.

Jak vzdát se dědictví?

Vzdát se dědictví lze v řízení o dědictví a předpokládá se, že tento projev vůle bude učiněn před soudem a zachycen soudním protokolem. Dle některých názorů odborné veřejnosti je však možné učinit toto právní jednání nikoli vůči soudu do protokolu, nýbrž jiným způsobem. [4]

Jaké jsou případy vzdání se dědictví?

Vzdání se dědictví lze tedy charakterizovat jako speciální případ zcizení dědictví, který je možný jen mezi dědici a pro nějž je předepsána forma soudního protokolu. Stejně jako zcizení dědictví, je i vzdání se dědictví projevem svobodné vůle dědice volně nakládat se svým majetkem, tj. s dědictvím, které neodmítl.

Jaké jsou dluhy v dědictví?

Pokud jsou součástí dědictví dluhy a vy dědictví přijmete, přecházejí na vás v plném rozsahu, respektive jejich poměrná část podle vašeho dědického podílu. Když je v dědictví víc dluhů než majetku, musíte je doplatit ze svého.

Související příspěvky: