Jaké jsou způsoby opylování?

Obsah

Jaké jsou způsoby opylování?

Jaké jsou způsoby opylování?

- Abiotické opylování Opeľování se provádí bez zásahu jiných organismů. Nejběžnější formou je opylování větrem; ve vodních rostlinách existuje opylování vodou. - Biotické opylování Toto opylování vyžaduje, aby opylovače přenášely pylová zrna z prašníku na receptivní část nebo stigma karpelu nebo pístů..

Kdo je největším opylovačem?

Největším opylovačem vůbec je madagaskarský lemur vari z řádu primátů, který na výšku dosahuje přes jeden metr. Mezi savci nesmíme zapomenout zmínit člověka – i ten občas opyluje rostliny, ovšem uměle.

Kdo jsou nejznámější hmyzí opylovači?

Mezi nejznámější hmyzí opylovače patří především zástupci řádu blanokřídlých, to znamená včely, bezžihadlové včely a čmeláci. K dalším představitelům se řadí motýli, dvoukřídlí a brouci, kteří jsou pravděpodobně vůbec nejstaršími opylovači, a vzácně i třásněnky.

Související příspěvky: