Co je narcisismus nebo narcisismus?

Obsah

Co je narcisismus nebo narcisismus?

Co je narcisismus nebo narcisismus?

Narcismus nebo také narcisismus charakterizuje v běžné řeči člověka s přehnaným obdivem sám k sobě, často s arogantním vystupováním (neplést s asertivním vystupováním) a nedostatkem pochopení pro druhé, které chápe jen jako nástroje pro vlastní cíle. V patologickém kontextu se jedná o narcistickou poruchu osobnosti (anglicky narcissistic personality disorder (NPD ...

Kdy vzniká narcistická porucha osobnosti?

Narcistická porucha osobnosti se řadí mezi tzv. rané vývojové poruchy osobnosti, tedy k těm, které vznikají v útlém dětství. Příčina vzniku poruchy není dodnes zcela známa. Ví se jen, že vzniká v útlém dětství a příčina vzniku problému je v rodině.

Jaký je význam pojmu narcismus?

Psychologie Sigmunda Freuda rozlišila dvojí význam pojmu narcismus: 1 Primární narcismus jako normální stádium dětského vývoje, dokud dítě nezačne rozlišovat mezi sebou a svým okolím a... 2 Sekundární narcismus je naproti tomu vážná porucha osobnosti, často způsobená vnitřními pochybnostmi o sobě, které pak... More ...

Proč se jedná o narcistickou poruchu osobnosti?

V patologickém kontextu se jedná o narcistickou poruchu osobnosti (anglicky narcissistic personality disorder (NPD)), tj. jev, kterým se zabývá jak klinická psychologie, tak psychiatrie ... Narcismus se dá léčit psychologickou terapií a v krajních případech je někdy nutná i hospitalizace postiženého ...

Související příspěvky: