Co je ekosystém?

Obsah

Co je ekosystém?

Co je ekosystém?

Český zákon o životním prostředí ekosystém definuje jako „funkční soustavu živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.“. Někteří vědci (např.

Jaké jsou základní funkce ekosystému?

Základní funkce ekosystému jsou koloběh látek (tzv. biogeochemické cykly) a tok energie. Ekosystémy lze dělit na přírodní (jezero, les, louka) a umělé (vinice, sad, pole, rybník), které vytvořil nebo se na nich podílí člověk. Energie vstupuje do většiny ekosystémů dvojím způsobem:

Co je suchozemské ekosystému?

A suchozemského ekosystému to je ten prostor, ve kterém se mohou vyvíjet všechny organismy, které se vyvíjejí jak na povrchu Země, tak ve vzduchu. Tam je velká paleta pozemských ekosystémů a charakteristiky každého typu ekosystému budou záviset na druhu vegetace, kterou oni obsahují, a klima, které charakterizuje je..

Co se zabraňuje zániku suchozemských ekosystémů?

Velká část suchozemských ekosystémů byla ovlivněna činností člověka, jako je odlesňování, znečištění, vytváření komunit v prostorech, které pro něj nejsou zcela podmíněny, a další hospodářské činnosti.. Existují však některé úkoly, které se zabraňují zániku několika suchozemských ekosystémů.

Související příspěvky: