Co je zemní plyn?

Obsah

Co je zemní plyn?

Co je zemní plyn?

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn využívaný jako významné plynné fosilní palivo. Jeho hlavní složkou je methan. Zemní plyn se těží z porézních sedimentárních hornin uzavřených ve strukturních pastech podobně jako ropa. Nachází se buď samostatně, společně s ropou nebo černým uhlím.

Jaké jsou výhody vytápění zemního plynu?

Využití zemního plynu 1 Vaření a ohřev vody. Vařit a ohřívat vodu v domácnosti můžete prostřednictvím elektřiny i zemního plynu. Jaké jsou... 2 Vytápění. Rozšířené je v ČR vytápění zemním plynem. Má četné výhody. Mezi ně patří především energetická účinnost,... 3 Využití v dopravě. Zemní plyn se uplatňuje rovněž v dopravě. Jeho masivnější využívání propagují především... More ...

Proč se zemní plyn odorizuje?

Zemní plyn je bez zápachu, proto se odorizuje, tj. přidávají se do něj páchnoucí plyny (např. ethylmerkaptan) tak, aby bylo možno čichem zjistit koncentraci ve vzduchu větší než 1 procento. Zemní plyn je využíván jako zdroj energie a také jako surovina pro chemický a palivový průmysl.

Související příspěvky: