Kde podléhají dávky dvojího zdanění?

Obsah

Kde podléhají dávky dvojího zdanění?

Kde podléhají dávky dvojího zdanění?

Podle řady dvoustranných dohod o zamezení dvojího zdanění podléhají dávky v nezaměstnanosti daňové povinnosti pouze v zemi, ve které je příjemce dávek daňovým rezidentem.

Proč je dvojí zdanění příjmu zakázáno?

Vždycky jsem si myslela, že dvojí zdanění příjmu je v EU zakázáno. Ukázalo se ale, že musím přiznat příjem v obou zemích zároveň (ve Španělsku musím přiznat svůj důchod ze Švédska, i když už mi byl ve Švédsku zdaněn). Jak to? Podpis smlouvy o zamezení dvojímu zdanění je individuálním rozhodnutím každé země.

Co se týče Zdanění příjmu v jedné zemi?

V případě, že bydlíte v jedné zemi EU a pracujete v jiné, bude zdanění vašeho příjmu záležet na vnitrostátních právních předpisech a dohodách o zamezení dvojího zdanění mezi těmito dvěma zeměmi. Daňové předpisy se mohou výrazně lišit od předpisů určujících, do kterého systému sociálního zabezpečení spadáte.

Jak je zaplacení dvojí daně ušetřena?

Díky těmto dohodám jste většinou zaplacení dvojí daně ušetřeni: podle řady dohod o zamezení dvojího zdanění bude částka, kterou odvedete na dani v zemi, kde pracujete, započtena oproti vaší daňové povinnosti v zemi bydliště

Související příspěvky: