Co je pixel?

Obsah

Co je pixel?

Co je pixel?

Pixel (zkrácení anglických slov picture element, obrazový prvek; zkráceně px, někdy též pel) je nejmenší (bezrozměrná) jednotka digitální rastrové (bitmapové) grafiky. Představuje jeden svítící bod na monitoru, resp. jeden bod obrázku, charakterizovaný jasem a barvou, např. ve formátu RGB či CMYK.

Jaká je velikost pixelu?

Velikost pixelu záleží na typu monitoru. U obvyklých analogových typů lze velikost pixelu měnit změnou rozlišení. LCD obrazovky naproti tomu mají počet fyzických pixelů (tzv. nativní rozlišení) zpravidla pevně vázaný na používané rozlišení (např. 1024×768 - standard XGA) a zobrazování jiného rozlišení u takového monitoru vede k určité deformaci ...

Kolik pixelů je v jednom megapixelu?

Jeden megapixel zapisujeme 1 MPx (někdy 1 Mpix) a je přibližně 1 milión (přesněji 2 20 = 1048576) pixelů, tj. bodů. Zkráceně se značí Mpx (nebo Mpix), někdy nesprávně jen MP.

Související příspěvky: