Co je drážka pro uložení pístu?

Obsah

Co je drážka pro uložení pístu?

Co je drážka pro uložení pístu?

V prstenci je drážka pro uložení obvykle ocelového, chromovaného pístního kroužku. Tato konstrukce velmi prodlužuje životnost motoru až o 60 %. Skládané písty mohou mít dno pístu keramické, z oceli nebo z tvárné litiny. Dno pístu je obvykle mechanicky spojené se zbývající časti pístu.

Jak se slučují Pístní kroužky a válce?

Z těchto důvodů se písty, pístní kroužky a válce navzájem slučují do montážních skupin A, B, C. Tím se dosahuje dodržení správných montážních vůlí a současně se tím výroba zlevňuje. Podobně je tomu při renovaci válců motoru tzv. výbrusem I., II., III., výjimečně IV., odstupňovaným obvykle po 1 mm, 0,5 mm nebo po 0,25 mm u dvoudobých motorů.

Proč jsou dno pístu chlazené?

Dno pístu je obvykle mechanicky spojené se zbývající časti pístu. Používají se pro velmi výkonné, přeplňované motory. Olejem chlazené písty. Jsou kombinací konstrukčních prvků předchozích skupin. Navíc mají z vnitřní strany pístu vytvořené chladící kanálky, kterými se přivádí olej především do oblasti chlazení prvního pístního kroužku.

Jak je zahřívání pístu v válce motoru?

Plášť pístu je v horní části zahříván až na 250 °C, v dolní části až na 120 °C. Aby mohla být montážní vůle pístu ve válci co nejmenší, je nutné, aby tepelná roztažnost pístu byla co nejmenší a blízká tepelné roztažnosti válce motoru.

Související příspěvky: