Jaký je výpočet starobního důchodu?

Obsah

Jaký je výpočet starobního důchodu?

Jaký je výpočet starobního důchodu?

Výpočet a výše dávky Starobní důchod má dvě části, a to základní a procentní výměru. Základní výměra je jednotná pro všechny důchody, procentní se stanovuje individuálně. Výši základní výměry stanovuje zákon o důchodovém pojištění.

Kde jsou výplatní termíny důchodu?

Výplatní termíny důchodů vyplácených ČSSZ jsou od 2. do 24. dne v měsíci, vždy v sudé dny, nebo 15. den v měsíci, je-li důchod zasílán do zařízení sociálních služeb. Připadne-li výplatní termín důchodu na sobotu, je důchod vyplacen v pátek, připadne-li výplatní termín na neděli, je důchod vyplacen v pondělí.

Kdo se zajímá o starobní důchod?

O jaký důchod se zajímáte? 1 Základní informace. Starobní důchod je jedním z čtyř druhů důchodů českého důchodového systému (vedle důchodu invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího). 2 Podmínky nároku. Pro nárok na starobní důchod je třeba splnit dvě podmínky, a to dosáhnout stanoveného důchodového věku a získat potřebnou dobu důchodového pojištění. 3 Podání žádosti. Žádost o důchod podává sám občan, a to na OSSZ podle místa trvalého bydliště, v Praze na kterémkoliv územním pracovišti PSSZ.

Kolik je průměrný starobní důchod?

Kolik je průměrný důchod? Koncem loňského roku dosahoval důchod průměrně 13 430 korun a od té doby se zvýšil přibližně o 900 korun na současný průměr přesahující 14 000 korun. V České republice pobírá starobní důchod přes 2,4 milionu osob.

Související příspěvky: