Co jsou kyslé oxidy?

Obsah

Co jsou kyslé oxidy?

Co jsou kyslé oxidy?

Kyslé oxidy: Oxidy kyseliny jsou sloučeniny, které mohou při rozpuštění ve vodě tvořit kyselý roztok. Základní oxidy: Základní oxidy jsou sloučeniny, které mohou při rozpouštění ve vodě tvořit zásaditý roztok.

Jak vznikají kyslé kyseliny?

Oxidy kyseliny jsou sloučeniny, které mohou při rozpuštění ve vodě tvořit kyselý roztok. Kyslé oxidy vznikají, když nekov reaguje s kyslíkem. Někdy vznikají kyslé oxidy, když kovy (s vyššími oxidačními stavy) reagují také s kyslíkem. Kyslé oxidy reagují s vodou a produkují vodné kyseliny. Oxidy kyseliny jsou kategorizovány jako anhydridy kyselin.

Co je oxid kyslíku?

Oxid je jakákoliv chemická sloučenina, která obsahuje jeden nebo více atomů kyslíku. Oxidy mohou být buď kyselé nebo zásadité v závislosti na jejich chemickém složení, reakcích a pH. Kyslé oxidy reagují s vodou za vzniku kyselého roztoku. Mohou reagovat s bází za vzniku soli.

Související příspěvky: