Co je ochrana půdy?

Obsah

Co je ochrana půdy?

Co je ochrana půdy?

Ochrana půdy. Půda je od pradávna základním výrobním prostředkem v oblasti zemědělství a veškeré produkční i mimoprodukční funkce agrárního sektoru jsou s ní úzce svázané. Její ochrana je tedy klíčovým úkolem a to nejen ve vztahu k její úrodnosti (např. udržováním složek organické hmoty, ochrany struktury a ...

Proč je půdní úrodnost ekologická?

Půdní úrodnost je ekologický životní proces Půda je životním prostorem pro obrovské množství mikroorganismů, živočichů akořenů rostlin. Úrodná půda poskytuje zdravou úrodu při minimální potřebě hnojiv, prostředků ochrany rostlin aenergie po celé generace.

Jaké jsou výhody úrodné půdy?

Půdní organismy v úrodné půdě efektivně přeměňují hnojiva v odpovídající výnosy, vytvářejí humus, chrání rostliny před nemocemi a spoluvy- tvářejí drobtovitou strukturu půdy. takovou půdu lze snadno obdělávat, půda dobře přijímá dešťovou vodu a je odolná proti rozplavení a erozi. Úrodná

Související příspěvky: