Kde se používají přenosné hořáky?

Obsah

Kde se používají přenosné hořáky?

Kde se používají přenosné hořáky?

Pro ruční tvarování užitkového a chemického skla jsou používány sklářské kahany s přídavným tlakovým vzduchem a kyslíkem. Přenosné hořáky se používají pro nejrůznější technologické ohřevy v průmyslu, jako jsou např.: zapalování koksu v kuplovnách aj.

Co se týče přetlakových hořáků?

Ve skříni hořáku je uloženo oběžné kolo radiálního ventilátoru, které vytváří přetlak vzduchu, potřebný pro smísení plynného paliva se vzduchem. U přetlakových hořáků dodává ventilátor energii i pro překonání odporů ve spalovacím prostoru spotřebiče.

Co jsou blokové hořáky?

U přetlakových hořáků dodává ventilátor energii i pro překonání odporů ve spalovacím prostoru spotřebiče. Blokové hořáky jsou určeny především pro otop plynových kotlů malých a středních výkonů, v menší míře se používají i pro jiné spotřebiče (sušárny, pekařské pece, ohřívače vzduchu aj.).

Související příspěvky: