Kde koupit plastové palubky?

Obsah

Kde koupit plastové palubky?

Kde koupit plastové palubky?

Plastové palubky : Dřevěné palubky : Materiál - obkladové venkovní palubky PLUS: 248,-Kč/m 2: 230,-Kč/m 2: Materiál - rohové a ukončovací profily: 20,-Kč: 0,-Kč: Nátěr, nátěrové hmoty, penetrace, štětce, 0,-Kč: 190,-Kč/m 2: Náklady na renovaci povrchové úpravy po 3-5 letech: 0,-Kč: min. 190,-Kč/m 2: Cena za palubky celkem: 268,-Kč/m 2: 610,-Kč/m 2

Proč použít plastové palubky?

Proč použít plastové palubky? Plastové palubky Dřevěné palubky Materiál - obkladové venkovní palubky PL ... 248,-Kč/m 2 230,-Kč/m 2 Materiál - rohové a ukončovací profily 20 ,-Kč 0,-Kč Nátěr, nátěrové hmoty, penetrace, štětce ... 0,-Kč 190 ,-Kč/m2 Náklady na renovaci povrchové úpravy po ... 0,-Kč min. 190,-Kč/m2 1 more rows ...

Co je skupenství paliv?

Skupenství paliv 1 plynná paliva: například vodík, zemní plyn, svítiplyn, koksárenský plyn, vysokopecní plyn, generátorový plyn, LPG 2 kapalná paliva: například benzín, motorová nafta, petrolej, benzen, alkoholy 3 pevná paliva: například uhlí, koks, brikety, dřevo

Související příspěvky: