Jaké jsou příčiny havárie?

Obsah

Jaké jsou příčiny havárie?

Jaké jsou příčiny havárie?

Havárie mají vážné dopady, kterými jsou většinou ztráty na životech a zdraví lidí, na životním prostředí a majetku. K těm dochází zejména v důsledku výbuchů, požárů, úniku nebezpečných látek do ovzduší, půdy a vody, zavalení a zasypání a dalších nebezpečných projevů, které havárie doprovázejí.

Co jsou vážná nebezpečí při havárii?

Mimořádně vážná nebezpečí v sobě skrývají především látky výbušné, hořlavé a jedovaté. Mnoho z nich se používá i v běžném životě. Při havárii s únikem toxických látek jsou největším nebezpečí m látky plynné, v podobě plynu a par. Jsou člověkem nejen vdechovány, ale do těla se mohou dostat i pokožkou, zvukovody, očními spojivkami.

K čemu dochází při haváriích?

K těm dochází zejména v důsledku výbuchů, požárů, úniku nebezpečných látek do ovzduší, půdy a vody, zavalení a zasypání a dalších nebezpečných projevů, které havárie doprovázejí. Nebezpečné látky jsou všude kolem nás a u většiny havárií se přímo nebo nepřímo vyskytují a ohrožují nás.

Související příspěvky: