Jaké jsou elektrárny v Česku?

Obsah

Jaké jsou elektrárny v Česku?

Jaké jsou elektrárny v Česku?

Elektrárny v Česku [ editovat | editovat zdroj] Typ elektrárny Instalovaný výkon Instalovaný výkon Objem výroby Objem výroby [MW] [%] [GWh/rok] [%] [%] Tepelné 11 435 65,67 54 789 66,35 Jaderné 3 760 21,59 24 728 29,95 Vodní 2 166 12,44 3 027 3,37 3 more rows ...

Co je tepelná elektrárna?

Tepelná elektrárna je obvykle kondenzační parní elektrárna, která získává energii spalováním fosilních paliv (nejčastěji uhlí) nebo biomasy. Vzniklým teplem je ohřívána pára, která pohání parní turbínu turbogenerátoru.

Co se dělí na vodní elektrárny?

Podle konstrukce se vodní elektrárny dělí na: 1 Jezové ( průtočné ), jejichž spád je vytvořen jezem. 2 Derivační ( náhonové ), jejichž spád je vytvořen umělým kanálem (náhonem). 3 Přehradní ( akumulační ), jejichž spád je vytvořen pomocí přehrady. 4 Přečerpávací, které slouží k vyvažování energetických špiček v rozvodné síti. Přečerpávací elektrárny mají dvě nádrže a... More ...

Související příspěvky: