Jaký je obsah škrobu v bramborách?

Obsah

Jaký je obsah škrobu v bramborách?

Jaký je obsah škrobu v bramborách?

Hlízy brambor mají být čisté, zdravé, dobře vyzrálé, střední velikosti a obsah škrobu má být nejméně 14 %. Obsah škrobu se zjišťuje hydrostatickým stanovením na základě rozdílu specifické hmotnosti vzorku brambor na vzduchu a ve vodě. V praxi se často používá váhy podle patentu Hošpes – Pecold (Obr. 21).

Jaké jsou suroviny bramborového škrobu?

Má-li být při výrobě bramborového škrobu docilováno dobrých technologických i ekonomických výsledků, musí mít surovina – brambory náležité odpovídající vlastnosti. Hlízy brambor mají být čisté, zdravé, dobře vyzrálé, střední velikosti a obsah škrobu má být nejméně 14 %.

Co je výroba bramborového škrobu?

Výroba bramborového škrobu není skutečnou výrobu škrobu, ale pod tímto pojmem se rozumí získávání škrobových zrn vytvořených v bramborové hlíze během vegetace. Ve škrobárenském průmyslu dochází tedy k pouhému oddělování škrobu od ostatních složek obsažených v bramborech.

Jaké jsou brambory zdravé?

Brambory jsou výborně stravitelné, obsahují velké množství škrobu, kvalitní bílkoviny a nepatrné množství tuku. Jejich konzumace má sice svá úskalí, avšak ta lze eliminovat... „Zemňáky, erteple, kobzole“ – i tak se u nás říká bramborám, které zachránily od doby svého „objevení “ víc lidských životů, než nemocnice na Bulovce.

Související příspěvky: