Jaké jsou druhy dluhopisů?

Obsah

Jaké jsou druhy dluhopisů?

Jaké jsou druhy dluhopisů?

Druhy dluhopisů 1 Státní dluhopisy a dluhopisy vydávané Českou národní bankou – vydává je vláda nebo příslušné instituce. 2 Komunální dluhopisy – vydávají je města a obce. 3 Vyměnitelné dluhopisy – je s nimi spojeno právo na výměnu za jiné dluhopisy nebo právo na výměnu za akcie téhož emitenta. 4 Prioritní dluhopisy – je s nimi spojeno právo na jejich splácení a vyplácení výnosů. More ...

Co jsou dluhopisy dlouhodobé?

Dluhopisy představují v naší republice oblíbený investiční prostředek. Česká republika vydává nejčastěji dluhopisy dlouhodobé, které mají splatnost mezi deseti až patnácti lety. Výjimečně je ale možné se setkat i s dluhopisem s delší splatností.

Jaké jsou dluhopisy na jméno?

Dluhopisy mohou mít různou formu - dluhopisy na jméno nebo dluhopisy na doručitele. Dluhopisy na jméno je možné převést na jinou osobu a to rubopisem a předáním. U dluhopisu na doručitele může práva vykonávat osoba, která jej vlastní.

Kdo je emitentem dluhopisů?

Dluhopisy 1 Druhy dluhopisů. Dluhopisy se předně dělí podle toho, kdo je jejich emitentem, tedy podle jejich vydavatele na státní, korporátní a komunální. 2 Státní dluhopisy v Česku. Dluhopisy představují v naší republice oblíbený investiční prostředek. Česká republika vydává nejčastěji dluhopisy dlouhodobé, které mají splatnost mezi deseti až patnácti lety. 3 Dluhopisové fondy. Nákup dluhopisů skrze dluhopisové fondy je pro běžného investora z řad laiků nejjednodušším způsobem, jak své peníze investovat.

Související příspěvky: