Jaké je Účetní vyřazení dlouhodobého majetku?

Obsah

Jaké je Účetní vyřazení dlouhodobého majetku?

Jaké je Účetní vyřazení dlouhodobého majetku?

Vyřazení provedeme účtováním 082/022, vnitřním účetním dokladem. Zápis o účetním vyřazení plně odepsaného dlouhodobého majetku provádíme vždy ve výši vstupní ceny. Vyřazení dlouhodobého majetku, který nebyl zcela odepsaný, účtujeme také v pořizovací ceně. Obdobně jako u plně odepsaného majetku.

Jaké jsou odpisy dlouhodobého majetku?

Daňové odpisy dlouhodobého majetku se v daňové evidenci (DE) zaznamenávají do „nepeněžního deníku“ a i pro tento majetek se musí vést karta majetku. V přiznání k dani z příjmu se potom odpisy uvádějí jako položka snižující základ daně. Hlášení závadného obsahu.

Jak se provádí vyřazení majetku?

Vyřazení majetku se provádí zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem, z důvodu manka a škody, převodem do osobního užívání apod. Přitom cena majetku zůstatková a pořizovací se bude účtovat na vrub účtu: 541 - zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku, pokud jde o prodej.

Související příspěvky: