Jaké jsou znaky Soudní precedenty?

Obsah

Jaké jsou znaky Soudní precedenty?

Jaké jsou znaky Soudní precedenty?

Soudní precedenty jsou charakterizovány dvěma základními znaky: 1 originálnost (původnost) – precedent je první rozhodnutí v dané věci 2 formální obecná závaznost – precedent je závazný pro obdobné případy. More ...

Co jsou základní znaky precedentu?

Z této definice lze vyčíst dva základní znaky precedentu: 1 původnost - první rozhodnutí v dané věci, dosud právem neupravené 2 obecná závaznost - nezavazuje pouze strany v konkrétním sporu, ale i subjekty, které budou řešit podobnou právní otázku... More ...

Co je precedenční rozhodnutí?

Precedent je individuální právní akt, jedná se o rozhodnutí, které řeší konkrétní případ (precedent je tedy kazuistický). Soudy vytvářejí svá precedenční rozhodnutí podle právních principů a eventuálně i právních obyčejů, přičemž značný důraz se klade na racionálnost rozhodnutí a přesvědčivost jeho odůvodnění, a to též z hlediska jeho spravedlnosti ...

Co je soudní precedens?

Soudní precedens 1 Historický vývoj precedentu a jeho místo v angloamerické právní kultuře. Soudní precedens je spojen s angloamerickou... 2 Závaznost precedentů a princip stare decisis. Systém práva založený na precedentech by nefungoval, kdyby soudy nebyly... 3 Ratio decidendi a obiter dictum. Zhruba od 17. století se v Anglii začínají rozlišovat dvě složky precedenčních... More ...

Související příspěvky: