Co jsou druhy ocelí?

Obsah

Co jsou druhy ocelí?

Co jsou druhy ocelí?

Druhy ocelí 1 Nelegované oceli. Zvané také uhlíkové oceli. Obsah legujících prvků je nižší než je maximální tabelovaná hodnota pro... 2 Nízkolegované oceli. Obsah legujících prvků po odečtení obsahu uhlíku je nižší než 5 %. Mají podobné vlastnosti jako... 3 Vysoce legované oceli. Obsah legujících prvků je vyšší než 5 %. Kombinací legujících prvků se dosahuje potřebných... More ...

Jaké jsou ocelové oceli?

Podle oblasti použití lze oceli rozdělit do následujících skupin: 1 Konstrukční oceli – jsou zpravidla nelegované oceli používané ve strojírenství, stavebnictví, apod. 2 Automatové oceli – jsou uhlíkové oceli se zvýšeným obsahem síry (kolem 0,3 %) a manganu (kolem 1 %), který váže síru na... 3 Betonářské oceli – na armovací drát nebo tyče ve stavebním průmyslu. Většinou... More ...

Jaké je složení nelegované oceli?

Rozdělení podle chemického složení Nelegované oceli - určující obsahy jednotlivých prvků v žádném případě nedosahují mezních obsahů uvedených v tab. I. Legované oceli- určující obsahy jednotlivých prvků v minimálně v jednom případě přesahují obsahy uvedené v tab. I 5 Diagram Fe-Fe3C %C určují druh oceli 6

Jaké jsou oceli s průměrným % C?

S355J0(ČSN11 523), S355J2(ČSN11 503), S355N (NL) 04 oceli s průměrným % C≥0.12<0.25 94 14 nebo R m ≥400 < 500 MPa S275N,, P265GH(ČSN11 418), P295GH(ČSN13 030) 13konstrukční oceli, oceli na strojní součásti, tlakové nádoby a oceli se zvláštními požadavky 03oceli s průměrným % C < 0,12 93 nebo R m <400MPa P235GH(ČSN11 368)

Související příspěvky: