Kdo jsou původní obyvatelé Austrálie?

Obsah

Kdo jsou původní obyvatelé Austrálie?

Kdo jsou původní obyvatelé Austrálie?

Austrálci - původní obyvatelé Austrálie 1 Austrálci. Austrálci (Indigenous Australians) jsou domorodé etnikum, které obývá australský kontinent již více než 40... 2 Austrálci dnes. Aboriginci, skuteční vynálezci bumerangu, dnes žijí takřka na okraji současné australské společnosti. 3 Mohlo by Vás zajímat. 4 Aboriginské zvyky a tradice. Aboriginské zvyky a tradice vychází z doby... More ...

Kde se nachází průmysl v Austrálii?

Průmysl je v Austrálii velmi nerovnoměrně rozložen a koncentrován zejména na jihovýchodě. Nejprůmyslovějšími státy jsou Nový Jižní Wales a Viktorie. Středisky se stala především velká města a města vznikající v místech těžby či vývozní přístavy. Viz strana 30, školní atlas Austrálie, Kol. 2007.

Kdo je nejnižší zalidnění v Austrálii?

Austrálie patří mezi státy s nejnižší hustotou zalidnění, která je pouhých 2,9 obyvatel na km 2. Viz obr. č. 1. – odkaz. Od roku 1788, kdy datujeme počátek evropské kolonizace, až do 60. let 20. století, mělo rozhodující vliv na růst obyvatelstva přistěhovalectví. Přirozený přírůstek měl nepatrný podíl.

Co je strojírenství v Austrálii?

Strojírenství je v Austrálii nejdůležitějším průmyslovým odvětvím. Středisky strojírenství se staly průmyslové oblasti jihovýchodu a hlavního města, kde se vyrábí bohatý sortiment. Dominuje výroba dopravních prostředků – automobilů (Adelaide, Geelong, Melbourne a Sydney).

Související příspěvky: