Co jsou primární zdroje dat?

Obsah

Co jsou primární zdroje dat?

Co jsou primární zdroje dat?

Primární zdroje dat U většiny marketingových projektů k řešení nestačí jen údaje ze sekundárních zdrojů. Proto je třeba data nutno nově získat a shromáždit Zdrojem primárních dat – je zkoumaná jednotka, kterou může být jednotlivec, domácnost, firma, maloobchodní prodejna, škola atd.

Co jsou primární a sekundární zdroje informací?

primární a sekundární zdroje jsou to informativní zdroje složené z písemných, ústních, neformálních, formálních, fyzických nebo multimediálních údajů, které jsou užitečné pro provedení vyšetřování. Zdroje informací jsou klasifikovány podle množství dat, která z nich čtenář může extrahovat.

Co jsou primární zdroje první ruky?

Primární zdroje se také nazývají zdroje první ruky. Jsou tyto dokumentární zdroje, které byly publikovány poprvé, bez toho, aby byly filtrovány, shrnuty, hodnoceny nebo interpretovány jakoukoliv osobou. Tyto typy zdrojů jsou odvozeny od tvůrčí nebo vyšetřovací činnosti člověka.

Co se řadí mezi primární zdroje energie?

Mezi primární zdroje energie se řadí neobnovitelné i obnovitelné zdroje energie. Konkrétně se jedná o uhlí, ropu, zemní plyn, uran a přírodní obnovitelný potenciál (slunce, voda, vítr, biomasa, geotermální energie).

Související příspěvky: