Co se nazývá racionální funkce?

Obsah

Co se nazývá racionální funkce?

Co se nazývá racionální funkce?

Funkce se nazývá racionální funkce (též racionální lomená funkce). Tuto funkci dále nazveme ryze lomenou, platí-li , a neryze lomenou, platí-li . Příkladem ryze lomené racionální funkce jsou funkce ; příkladem neryze lomené racionální funkce jsou funkce , kde , nebo . Platí následující tvrzení:

Co jsou elementární funkce?

Elementární funkce. V této kapitole zavedeme základní elementární funkce — polynomy, racionální lomené funkce, goniometrické a cyklometrické funkce, funkce exponenciální, logaritmické a mocninné. Nejjednoduššími elementárními funkcemi jsou polynomy. 3.1. Polynomy.

Co je funkce na množině?

Funkce na množině je předpis, který každému číslu z množiny přiřazuje právě jedno reálné číslo. Pro porozumění nasledujícímu textu je nutné nejprve zavést některé pojmy a značení. Obvykle označovaný jako , je to prvek množiny . Jinak řečeno: vstupní hodnota funkce. Je číslo, které funkce přiřadí konkrétnímu argumentu.

Související příspěvky: