Jaké jsou tituly za jménem?

Obsah

Jaké jsou tituly za jménem?

Jaké jsou tituly za jménem?

Rovněž tituly za jménem se obvykle píšou v takovém pořadí, v jakém byly získány, tj. u jména je titul, který byl získán dřív. Pokud prof. Novák získá také titul doctor honoris causa, píše tituly za jménem v tomto pořadí: prof. JUDr. Ing. Jan Novák, Ph.D., dr. h. c. (za jménem píšeme čárku i mezi tituly).

Jak oddělovat tituly před jménem čárkou?

Tituly před jménem neoddělujeme čárkou. Tituly za jménem čárkou oddělujeme (jsou v pozici tzv. přístavku –⁠ viz Psaní čárky ve větě jednoduché ).

Jaké jsou akademické tituly v České republice?

Zkratka DiS. Akademické tituly jsou v České republice oprávněny udělovat pouze vysoké školy na základě zákona o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb. v platném znění). V tomto zákoně jsou uvedeny všechny akademické tituly a vědecko-pedagogické hodnosti, které lze v současné době získat na českých vysokých školách.

Související příspěvky: