Co se týče slovesa odsouhlasit?

Obsah

Co se týče slovesa odsouhlasit?

Co se týče slovesa odsouhlasit?

Jde o sloveso „odsouhlasit“. Neužívá se ho jen v hovorové mluvě v kancelářích, ale najdeme je i v odborných příručkách. Dostalo se mu tedy oficiálního uznání. Tomu, kdo se nad tím nelibě znějícím slovem pozastavuje, bylo by snad potřebí vysvětlit, za jakých okolností k němu došlo.

Co se týká územního souhlasu s ohlášením?

Nemají ani postavení účastníků řízení, neboť zde žádné řízení neběží. Po vydání souhlasu s ohlášením může kdokoliv podat podnět k přezkumu k nadřízenému úřadu, který pak sám věc prošetří. Pozor, podnět je možné podat do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas (nebo stavební ohlášení) nabyl právních účinků.

Jak se mluvilo o slovese odsouhlasit?

1954 mluvilo se v rozhlasovém Jazykovém koutku o slovese odsouhlasit podruhé. V období od r. 1948 do 1954 se toto sloveso velmi rozšířilo, ale nabylo mezitím nového významového odstínu, který bychom mohli vyjádřit slovy ‚posoudit a schválit‘, popř. ‚posoudit a odhlasovat‘.

Jak se bránit proti vydání územního souhlasu?

Jak se bránit proti vydání územního souhlasu? Osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo (např. z věcného břemene) k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno – jejich podpis (souhlas) musí oznamovatel předložit vyznačený na situačním výkresu.

Související příspěvky: