Kdo je nejrozšířenější mravenec?

Obsah

Kdo je nejrozšířenější mravenec?

Kdo je nejrozšířenější mravenec?

U nás nejrozšířenější jsou dva blízce příbuzné druhy – mravenec pospolitý ( Formica polyctena) a mravenec lesní ( Formica rufa ). Ani ti však nebývají nikterak hojní a komplex několika desítek či stovek mravenišť je již spíše výjimkou.

Kde jsou mravenci na mravencích?

Mravenci rovněž přenášejí různá semena až na vzdálenost 150 m a existují dokonce rostliny, které jsou na mravencích existenčně závislé (tzv. myrmekochorní druhy). Patří sem např. violky, prvosenky, dymnivky, sasanky a hluchavky.

Kde může mravenec žít v mraveništi?

- V jednom mraveništi může žít i více než 1 milion jedinců, v mravenčí kolonii pak mnoho milionů. - Největší známá kolonie lesních mravenců se nachází na severním japonském ostrově Hokkaidó, v Evropě pak na hoře Kleť v jižních Čechách.

Kde byla první mravenčí stezka prokázána?

Nejpočetnější výskyt prvního z nich byl prokázán na lokalitě Šebeň u obce Dobrá Voda v okrese Žďár nad Sázavou, kde se na ploše 136 ha nachází asi 1200 mravenišť. Tato lokalita byla v roce 2002 vyhlášena za přírodní památku a otevřela se zde u nás první přírodovědná Mravenčí stezka.

Související příspěvky: