Jak uveřejnit smlouvu v registru smluv?

Obsah

Jak uveřejnit smlouvu v registru smluv?

Jak uveřejnit smlouvu v registru smluv?

V registru smluv musí být uveřejňovány soukromoprávní smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci v případě, že alespoň jednou ze stran smlouvy je v zákoně o registru smluv vymezený povinný subjekt a na uveřejnění smlouvy nebo na povinný subjekt nedopadá některá z výjimek stanovená zákonem o registru smluv.

Kdo je správcem registru smluv?

Zákon o registru smluv nabývá účinnosti 1. července 2016 a od tohoto dne povinné subjekty nebo smluvní strany musí posílat správci registru smluv smlouvy, které mají být v registru smluv uveřejněny, společně s jejich metadaty.

Jaké smlouvy musí být v registru smluv uveřejněny?

Smlouva a její metadata jsou následně po doručení do datové schránky registru smluv bezodkladně automatizovaně uveřejněny v registru smluv. Publikujícímu subjektu přijde do datové schránky potvrzení o uveřejnění. Jaké smlouvy musí být v registru smluv uveřejněny?

Jaké jsou ustanovení zákona o registru smluv?

Po roce od nabytí účinnosti zákona o registru smluv, tedy od 1. července 2017, se (pro smlouvy uzavřené 1. července 2017 nebo později) použijí ustanovení o následcích neuveřejnění smlouvy a o zrušení smlouvy.

Související příspěvky: