Jaký je pravý úhel?

Obsah

Jaký je pravý úhel?

Jaký je pravý úhel?

Ostrý úhel (< 90°, < π/2 rad) je úhel menší než pravý úhel. Pravý úhel (90°, π/2) je polovina přímého úhlu. Pravý úhel se označuje tečkou v obloučku. Dvě přímky v pravém úhlu dělí plochu na 4 shodné kvadranty.

Jak vznikl název Pravý úhel?

Název pravý úhel vznikl nepřesným překladem latinského termínu angulus rectus, kde ovšem slovo rectus bylo původně použito ve významu „vzpřímený“, nikoli „pravý“. Na výkresech se pravý úhel nejčastěji označuje tečkou poblíž průsečíku uvnitř obloučku vyznačujícího úhel.

Co je rovinný úhel?

Rovinný úhel je také fyzikální veličina užívaná k udávání polohy v prostoru (sférické souřadnice, cylindrické souřadnice) a k popisu otáčivých pohybů a jejich skládání (včetně otáčení s různoběžnými osami). Nejedná se tedy pouze o rovinné, ale i ryze prostorové problémy.

Jak se provádí konstrukce pravého úhlu?

Konstrukce pravého úhlu se provádí například některým z následujících způsobů: 1 úhloměrem nebo šablonou, např. školním trojúhelníkem s ryskou; 2 sestavením trojúhelníka se stranami o délkách 3, 4 a 5 (případně lze použít i jiné pythagorejské trojice čísel), což... 3 klasickou konstrukcí pomocí kružítka a pravítka. Nejčastěji se používají následující dvě. Obě začínají tím, že... More ...

Související příspěvky: