Jak se uvádí aktiva a pasiva v rozvaze?

Obsah

Jak se uvádí aktiva a pasiva v rozvaze?

Jak se uvádí aktiva a pasiva v rozvaze?

Aktiva a pasiva se v rozvaze uvádějí buď vodorovně ve dvou sloupcích (tzv. T-forma neboli horizontální forma), kdy jsou aktiva uvedena na levé straně a pasiva na pravé, nebo svisle (vertikální forma). Horizontální forma rozvahy uvádí na levé straně aktiva, na pravé straně vlastní kapitál a pod ním závazky.

Co jsou investiční aktiva?

Mezi investiční aktiva patří například: 1 Oběživo - rozumíme oběžní mince a bankovky, které vydávají centrální banky. 2 Měnové zlato - ryzí zlato o ryzosti minimálně 995/1000. Je zpravidla ve vlastnictví centrálních bank. 3 Dluhopisy - cenné papíry, které vyjadřují závazek emitenta vůči věřiteli. 4 Akcie (cenné papíry) 5 Pohledávky - v momentě, kdy odběratel obdrží zboží a dosud... More ...

Co jsou aktiva v účetnictví?

Aktiva představují v účetnictví všechno, co účetní jednotka vlastní a v budoucnu jí to přinese ekonomický prospěch (tj. například majetek, zásoby, peníze, licence, ...). Opakem aktiv jsou pasiva, která představují závazky, vklady vlastníků do společnosti, zisky (ztráty) minulých let a výsledek hospodaření běžného roku.

Související příspěvky: