Co je vlastnické právo?

Obsah

Co je vlastnické právo?

Co je vlastnické právo?

Vlastnické právo je chápáno jako soubor následujících dílčích práv: 1 právo věc držet (ius possidendi), 2 právo věc užívat a požívat její plody a užitky (ius utendi et fruendi) a 3 právo s věcí nakládat (ius disponendi). More ...

Jaké jsou omezení vlastnického práva?

Mezi taková omezení vlastnického práva patří: 1 Rozhrady – za rozhradu je považován plot, zeď, meze, strouhy a jiné podobné nebo umělé rozhrady mezi sousedními pozemky,... 2 Nezbytná cesta – na nezbytnou cestu má právo vlastník pozemku, který na pozemek nemůže vstoupit přímo z veřejné cesty. More ...

Co jsou změny v nabývání vlastnického práva?

Změny v nabývání vlastnického práva 1 Přivlastnění věci opuštěné a nález věci ztracené či skryté. NOZ se v mnohem větší míře věnuje problematice nálezu věcí... 2 Vydržení. Pokud osoba, která není vlastníkem, vykonává právo k věci po stanovenou dobu, dojde k vydržení práva. 3 Převod vlastnického práva smlouvou. Podle současného občanského zákoníku je k nabytí vlastnického práva... More ...

Související příspěvky: