Kde se stříkají pilotové stěny?

Obsah

Kde se stříkají pilotové stěny?

Kde se stříkají pilotové stěny?

Potom se provede stříkaný beton. Pro pilotové stěny se obvykle používá železobetonová převázka v hlavě pilot (viz obr. 3.3.2.I ), případně jinde po výšce stěny. Převázka bývá rozdělena dilatačními spárami a hojně vyztužena.

Co jsou piloty pažících stěn proti agresivní vodě?

Piloty pilotových pažících stěn se proti agresivní vodě obvykle chrání zvýšeným krytím a složením betonové směsi. (V případě hodně vysoké agresivity by možná připadalo do úvahy i použití prefabrikovaných pilot opatřených ochrannými nátěry a osazených do vrtů nebo krátkých lamel se suspenzí)

Jaký je sklon pilotových stěn?

Sklon pilotových stěn musí být 83º. Pokud se jako pažící suspenze používá suspenze na bázi bentonitu, jílu nebo polymeru, smí se pro podélnou výztuž používat pouze výztuž hřebínková. vzdálenost mezi podélnými pruty by neměla překročit 400 mm

Proč je pilotová stěna navržena jako trvalá?

Pokud je pilotová stěna navržena jako trvalá, bývá obvykle v hlavách pilot opatřena železobetonovým věncem i pokud není kotvená. V líci stěny je z estetických důvodů lepší navrhovat místo stříkaného betonu železobetonovou přibetonávku betonovanou do bednění a s povrchovou úpravou.

Související příspěvky: