Jaká je Velikost prodávaných vajec?

Obsah

Jaká je Velikost prodávaných vajec?

Jaká je Velikost prodávaných vajec?

Velikost prodávaných vajec se pro prodejní účely rozděluji dle hmotnosti do čtyř skupin (tříd): 1 S - velikost malá, hmotnost do 53 gramů 2 M - velikost střední, hmotnost 53-63 gramů 3 L - velikost velká, hmotnost 63-73 gramů 4 XL - velikost velmi velká, hmotnost nad 73 gramů More ...

Jak vznikají Abnormální vejce?

Abnormality vajec 1 Velká jednožloutková vejce snášejí nosnice občas; vznikají při dočasné poruše funkce vejcovodu. Taková vejce obsahují... 2 Trpasličí vejce (též pohádková nebo kohoutí vejce) představují abnormálně malá vejce (10 g i méně). Vznikají často tím,... 3 Dvoužloutková nebo třížloutková vejce vznikají při krátkých časových úsecích mezi ovulacemi žloutků nebo při... More ...

Jak velká je vejce z ptáků?

Velikost vejce se značně liší podle druhu – nejmenší vejce ze všech žijících ptáků snáší kolibřík – jeho vejce váží 0,25 g, naopak největší vejce ze všech žijících ptáků snáší pštros – má hmotnost 750 až 1600 gramů, rozměry cca 16×13 cm. Někteří vyhynulí dinosauři a Aepyornis měli ovšem vejce větší.

Související příspěvky: