Je oxid siřičitý nejúčinnější?

Obsah

Je oxid siřičitý nejúčinnější?

Je oxid siřičitý nejúčinnější?

Oxid siřičitý je nejúčinnější, je-li přidán ve správný okamžik a v optimálním množství, které negativně neovlivní kvalitu vína.

Jaký je celkový obsah siřičitanů?

Celkový obsah siřičitanů se vypočítá jako součet volných a těch vázaných na nejrůznější molekuly (acetaldehydy]

Kde se oxid siřičitý vyskytuje?

Oxid siřičitý se vyskytuje v sopečných plynech a rozpuštěný jako kyselina siřičitá v podzemních (minerálních) vodách ve vulkanicky aktivních oblastech.

Co hraje oxid siřičitý při výrobě vína?

Díky svým vlastnostem hraje oxid siřičitý ( SO2) při výrobě vína důležitou roli. Má jednak antibakteriální účinky - omezuje růst patogenních mléčných, jablečných a octových bakterií, které svými metabolity „kazí“ víno, a také divokých a vinných kvasinek.

Související příspěvky: