Kde se píše velké písmeno?

Obsah

Kde se píše velké písmeno?

Kde se píše velké písmeno?

Ve víceslovných názvech se píše velké písmeno většinou pouze u prvního slova: Orlické hory, Severní ledový oceán, Blízký východ, Spojené státy americké, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, České vysoké učení technické, Komerční banka, Listina základních práv a svobod, Prodaná nevěsta.

Co jsou obecné zásady pro psaní velkých písmen?

Obecné zásady pro psaní velkých písmen jsou popsány v základní pravopisné příručce –⁠ v PČP, podrobněji v akademické verzi, stručněji ve školní. Obě verze v roce 1993 přinesly v psaní velkých písmen několik dílčích změn.

Co se týče psaní velkých písmen v češtině?

Je třeba si uvědomit, že každý jazyk má své zásady psaní velkých písmen, proto se při překladech cizojazyčných textů nelze řídit podobou ve výchozím jazyce, ale pravidly platnými pro češtinu (angl. European Union, česky Evropská unie; angl. European Economic Community, česky Evropské hospodářské společenství ).

Co je velká písmena v češtině?

Severní Amerika, nebo ne, např. severní Evropa. Velká písmena lze v češtině zvolit i pro vyjádření úcty (např. Vy, Váš v korespondenci, Hospodin, Bohorodička, Jeho Excelence ). Pro češtinu, na rozdíl třeba od angličtiny, však není charakteristické, aby se velká písmena psala na začátku výrazů, které chceme zdůraznit.

Související příspěvky: