Jaké jsou závazky podniku?

Obsah

Jaké jsou závazky podniku?

Jaké jsou závazky podniku?

Obvykle se definují jako povinnost podniku zaplatit oprávněnému subjektu. Závazky se též označují jako dluhy. Závazky členíme z časového pohledu na dlouhodobé a krátkodobé, přičemž hranicí pro zařazení závazku do jedné či druhé skupiny je 1 rok – jakožto splatnost závazku ode dne jeho vzniku. Závazky nejčastěji vznikají vůči dodavatelům – jedná se ...

Co jsou závazky?

Závazky jsou významnou součástí pasív podniku. Obvykle se definují jako povinnost podniku zaplatit oprávněnému subjektu. Závazky se též označují jako dluhy.

Co jsou závazky z obchodního styku?

závazky z obchodního styku. závazky vůči dodavatelům, závazky z vystavených směnek, závazky vyplývající z přijatých záloh atd., závazky vůči zaměstnancům, závazky vůči státu, zdravotním pojišťovnám a institucím sociálního zabezpečení, závazky vůči společníkům a sdružení,

Související příspěvky: