Jak se skládá rodina "základní"?

Obsah

Jak se skládá rodina "základní"?

Jak se skládá rodina "základní"?

Rodina „základní“ (také jádrová či nukleární) se skládá pouze z otce, matky a dětí, kteří žijí pohromadě. „Rozšířená“ (široká) rodina zahrnuje kromě již zmíněných také další příbuzné, jako prarodiče, strýce, tety, bratrance a sestřenice atd. Vcelku se blíží pojmu příbuzenstvo.

Kdo našel štěstí v rodině?

Citáty o rodině 1 „Šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině.“. Ale když se jeden z nich rozhodne odejít, studna nemůže jít s ním. ... 2 „Bratr mající oporu v bratru je jako opevněné město.“. 3 „Nemám přátelé, já mám rodinu.“. 4 „Bez rodiny se člověk chvěje zimou v nekonečném vesmíru.“. 5 „Rodina není jen důležitá. Je to úplně všechno.“. 6 „Moje nejlepší pomsta je založení rod... More ...

Co je rodina?

Rodina je v sociologii solidární skupina osob navzájem spjatých manželstvím, příbuzenstvím nebo adopcí, které spolu dlouhodobě žijí a jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí. Z hlediska rodičů jde o rodinu prokreační, z hlediska dětí o rodinu orientační. Další definice vymezují rodinu prostřednictvím jejích funkcí: funkce reprodukční, ...

Co je rozšířená rodina?

„Rozšířená“ (široká) rodina zahrnuje kromě již zmíněných také další příbuzné, jako prarodiče, strýce, tety, bratrance a sestřenice atd. Vcelku se blíží pojmu příbuzenstvo. Rodina „orientační“ je taková, ve které se daný jedinec narodil.

Související příspěvky: