Kde uplatnění daňového zvýhodnění?

Obsah

Kde uplatnění daňového zvýhodnění?

Kde uplatnění daňového zvýhodnění?

Záludnosti uplatnění daňového zvýhodnění 1 Vyživované dítě. Daňové zvýhodnění lze v souladu s § 35c zákona o daních z příjmů uplatnit na vyživované dítě ve... 2 Dítě v péči nahrazující péči rodičů. Zákon o daních z příjmů se k tomuto pojmu blíže nevyjadřuje, jeho definici však... 3 Dostatečné příjmy rodičů. Daňové zvýhodnění mohou za splnění zákonem daných podmínek uplatnit i... More ...

Jak uplatnit daňové a nedaňový výdaje?

Problematika daňových a nedaňových výdajů (nákladů) je upravena v zákoně o daních z příjmů. Ne u všech výdělečných činností můžete uplatnit daňový výdaj. Daňové výdaje v plném rozsahu za splnění zákonných podmínek můžete uplatnit pouze u příjmů: U ostatních příjmů tyto výdaje uplatnit nelze.

Jak uplatnit daňový výdaj?

U příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků (§ 6), příjmů z kapitálového majetku (§ 8) nelze uplatnit žádný daňový výdaj. U ostatních příjmů (§ 10) můžete jako daňový výdaj uplatnit pouze výdaje související s dosažením daného příjmu. Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů vám snižují základ daně.

Jaké jsou daňový výdaje?

Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů jsou uvedeny v § 24. Daňových výdajů je celá řada – například nájemné, odpisy, zůstatková cena hmotného majetku, pojistné hrazené zaměstnavatelem, výdaje na pracovní cesty a další.

Související příspěvky: