Co je Kolonialismus?

Obsah

Co je Kolonialismus?

Co je Kolonialismus?

Kolonialismus představuje rozšiřování svrchovanosti určitého národa na teritorium a lid mimo vlastních hranic, často za účelem zlepšení vlastní ekonomiky prostřednictvím využívání domorodých přírodních zdrojů, pracovní síly a místního trhu.. Kolonialismus je na rozdíl od antické nebo středověké kolonizace považován za moderní, téměř výhradně západní ...

Kde jsou největší koloniální velmoci?

Hlavní moderní koloniální velmoci 1 Spojené království 2 Francie 3 Španělsko 4 Portugalsko 5 Nizozemí 6 Belgie 7 Německo 8 Itálie 9 Dánsko 10 Švédsko 11 Rusko 12 Turecko More ...

Co jsou dějiny koloniální expanze?

Dějiny kolonialismu 1 Objevení Ameriky a období iberské koloniální expanze. V obecném pojetí začínají dějiny moderního kolonialismu s... 2 Nástup Anglie, Francie a Nizozemí v 17. století. Zatímco první polovinu 16. století dominovali evropskému kolonialismu... 3 Rusko jako koloniální říše. Ruská osada Přístav sv. ... V souvislosti s kolonialismem je nutné zmínit také případ... More ...

Jaký je typ moderního kolonialismu?

Historicky je možné odlišit několik typů moderního kolonialismu: 1 osídlovací kolonialismus, který spočíval v přesunu relativně velkých nebo větších skupin obyvatel z mateřské země... 2 exploatační (vykořisťující) kolonialismus, který se spíše než na osídlování obyvatelstvem z mateřské země, zaměřoval na... 3 hybridní kolonialismus je pojem, který se snaží zahrnout ty příklady,... More ...

Související příspěvky: