Kdo má právo na náhradu škody za nezákonné rozhodnutí?

Obsah

Kdo má právo na náhradu škody za nezákonné rozhodnutí?

Kdo má právo na náhradu škody za nezákonné rozhodnutí?

Právo na náhradu škody za nezákonné rozhodnutí mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno rozhodnutí, z něhož jim vznikla škoda. Oprávněnou osobou je dále také ten, s nímž nebylo jednáno jako s účastníkem řízení, ačkoliv s ním jako s účastníkem řízení jednáno být mělo. [8]

Kdy máte právo na náhradu škody?

Právo na náhradu škody tak máte například v případě, že jste byli neoprávněně odsouzeni soudem za spáchání trestného činu, který jste nespáchali, či vám byla správním orgánem uložena povinnost v rozporu se zákonem-

Kdo má právo na náhradu škody za nesprávný úřední postup?

Právo na náhradu škody za nesprávný úřední postup má ten, jemuž byla nesprávným úředním postupem způsobena škoda. (4) V praxi jde o ty případy vzniku škod, které byly vyvolány jinou činností správních orgánů než rozhodovací.

Jaké jsou případy vzniku škod v katastrálním úřadě?

V praxi jde o ty případy vzniku škod, které byly vyvolány jinou činností správních orgánů než rozhodovací. [10] Příkladem by mohla být situace, kdy katastrální úřad provede vklad vlastnického práva na základě padělané, a tudíž neplatné, kupní smlouvy. Pokud nárok neuplatníte ve stanovené lhůtě, dojde k jeho promlčení.

Související příspěvky: