Kdo je nejpočetnější skupina Romů na našem území?

Obsah

Kdo je nejpočetnější skupina Romů na našem území?

Kdo je nejpočetnější skupina Romů na našem území?

Nejpočetnější je skupina tradičně usedlých slovenských Romů (starší verze v rom. servika Roma, v dnešní době se používá obvykle slovenska Roma), potomků těch, kteří přišli do českých zemí v jedné z několika migračních skupin v průběhu 2. poloviny 20. století (viz studijní materiál pro kurz Dějiny Romů na našem území).

Proč se Romy považují za Romy?

Míra jejich integrace je natolik vysoká, že pro své okolí i pro Romy z jiných etnických skupin mnohdy nepředstavují nositele tradičního romipen. Oni sami se však za Romy považují, přestože převážná část z nich nepoužívá romštinu jako mateřský jazyk, ale zná ji spíše pasivně, někteří žijí také v interetnických manželstvích apod.

Jaký je počet Romů žijících na území ČR?

V dnešní době neexistují oficiální statistiky, které by přesně vyčíslily počet Romů žijících na území České republiky. Informace získané při posledním sčítání Romů, kdy se mohli občané přihlásit k romské národnosti, jsou silně podhodnocené a nelze je považovat za reálný stav.

Související příspěvky: