Existují dvě formy demokracie?

Obsah

Existují dvě formy demokracie?

Existují dvě formy demokracie?

Existují dvě formy demokracie: přímá demokracie a zastupitelská demokracie. V přímé demokracii lid rozhoduje o zákonech přímo například referendem. V zastupitelské demokracii lid volí své zástupce (parlament), kteří rozhodují o zákonech.

Co je demokracie a demokracie?

Demokracie (řecky δημοκρατία dēmokratía, doslovně „vláda lidu“) či lidovláda je forma vlády, ve které má lid právo volit zákonodárce.Způsob volby zástupců lidu v demokratickém státě určuje ústava.Existují dvě formy demokracie: přímá demokracie a zastupitelská demokracie.V přímé demokracii lid rozhoduje o zákonech přímo například referendem.

Co je omezená demokracie?

Omezená (autoritativní) demokracie Ve státech, kde se establishment ztotožňuje s demokratickými principy jen formálně, je možné hovořit o autoritativní (řízené) demokracii až po diktaturu s formální demokracií a skutečnou moc má vybraná část společnosti (strana, církev, lóže).

Kde se nachází demokracie ve světě?

Demokracie ve světě. Demokracie je dnes jeden z nejrozšířenějších způsobů řízení státu. Mezi demokratické státy patří téměř všechny státy Evropy, Austrálie, Nový Zéland, Indie, Izrael, USA, Kanada či některé státy v Jižní Americe.

Související příspěvky: