Kde žije medvěd hnědý?

Obsah

Kde žije medvěd hnědý?

Kde žije medvěd hnědý?

Základní údaje: 1 Medvěd hnědý ( Ursus arctos) má obrovský areál výskytu sahající od Evropy přes severní Asii až po Japonsko a Severní... 2 Evropu obývá asi 50 000 medvědů, z nich plné tři čtvrtiny žijí v Rusku, ostatní především ve Skandinávii, Pobaltí, v... 3 Do České republiky se medvědi začali vracet přirozenou cestou poté, co u nás byli v 17.-19. století vyhubeni. Od 70. More ...

Jak se vrátili medvědi do Beskyd?

Do Beskyd se medvědi vrátili, teprve když v 70. letech 20. století expandovala slovenská populace, ojedinělé potulky však byly nepravidelně zaznamenány již dříve. Nyní se v Beskydech nepravidelně vyskytuje jeden až několik málo jedinců. Sousední Slovensko se škálou vhodných biotopů a provázané s jádrem karpatské populace obývá asi 700 medvědů ...

Kde žijí medvědi v Evropě?

Evropu obývá asi 50 000 medvědů, z nich plné tři čtvrtiny žijí v Rusku, ostatní především ve Skandinávii, Pobaltí, v Karpatech, na Balkáně, v Dinárech a Alpách, izolované populace se nacházejí na Pyrenejském a Apeninském poloostrově.

Jaké jsou medvědy?

Poddruhy 1 Medvěd kodiak ( U. arctos middendorffi) 2 Medvěd grizzly ( U. arctos horribillis) 3 Medvěd eurasijský ( U. arctos arctos) 4 Medvěd kamčatský ( U. a. beringianus) 5 Medvěd kalifornský ( U. a. californicus) 6 Medvěd aljašský ( U. a. gyas) 7 Medvěd plavý ( U. a. isabellinus) 8 Medvěd východosibiřský ( U. a. jeniseensis) 9 Medvěd ussurijský ( U. a. lasiotus) More ...

Související příspěvky: