Co je zákon o omezení plateb v hotovosti?

Obsah

Co je zákon o omezení plateb v hotovosti?

Co je zákon o omezení plateb v hotovosti?

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti je platný s drobnými změnami již od roku 2004, ale přesto si na něj mnohdy při placení větší částky v hotovosti nevzpomeneme.Tento zákon přitom zakazuje provádět platby vyšší než 270 000 Kč v hotovosti – takovéto platby musíme tedy provést bezhotovostně. Bezhotovostní platba je potom definovaná jako platba ...

Co se považuje za platbu v hotovosti?

Podle tohoto zákona se nově za platbu v hotovosti považují také půjčky a dary. Platbou se rozumí předání nebo převedení peněžních prostředků poskytovatelem platby příjemci platby. Za platbu v hotovosti se podle zákona o omezení plateb v hotovosti nepovažuje: vložení peněžních prostředků v hotovosti na účet u peněžního ústavu a jejich výběr z účtu u ...

Co se týká plateb v hotovosti?

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti je platný s drobnými změnami již od roku 2004, ale přesto si na něj mnohdy při placení větší částky v hotovosti nevzpomeneme. Tento zákon přitom zakazuje provádět platby vyšší než 270 000 Kč v hotovosti – takovéto platby musíme tedy provést bezhotovostně.

Jaký je limit pro hotovostní platby?

Limit pro hotovostní platby. Limit pro hotovostní platby od konce roku 2014 je 270 000 Kč (předtím to bylo 350 000 Kč). Do limitu se započítávají všechny platby v české i cizí měně, které provedl tentýž poskytovatel platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne. Nově zákon také příjemci platby zakazuje přijmout platbu, ...

Související příspěvky: