Co je Buddhismus v dnešní době?

Obsah

Co je Buddhismus v dnešní době?

Co je Buddhismus v dnešní době?

Buddhismus. Buddhismus dnešní dobou označuje širokou rodinu filozofických a náboženských škol, původem z indického subkontinentu, založených na učení Siddhártha Gautamy, běžně známého jako Buddha, což znamená "probuzený". Buddha žil a učil na území dnešní severovýchodní Indie někdy mezi 6. a 4. stoletím př. n. l.

Kdo jsou nejvýznamnější buddhisté?

Významní buddhisté 1 Gautama Buddha 2 Ánanda 3 Garab Dordže 4 Padmasambhava 5 Nágárdžuna 6 Tilopa 7 Náropa 8 Marpa 9 Milarepa 10 Gampopa 11 Jeho svatost dalajláma 12 Jeho svatost karmapa 13 Tai situ rinpočhe 14 Šamar rinpočhe 15 Džamgon Kongtrul Lodro Thaje 16 Patrul rinpočhe 17 Čhögjal Namkhai Norbu rinpočhe 18 Dilgo Khjence rinpočhe 19 Khandro rinpočhe 20 Buddhadása 21 Rewatadhamma Sayadaw 22 Nyánaponika Maháthera 23 Mahási Sayadaw 24 Jašódhara 25 Henry Steel Olcott 26 Ole Nydahl 27 Hannah Nydahl 28 František Drtikol More ...

Kdo byl zakladatelem buddhismu?

Zakladatel buddhismu Gautama Buddha, socha v Myanmaru Buddhismus dnešní dobou označuje širokou rodinu filozofických a náboženských škol, původem z indického subkontinentu, založených na učení Siddhártha Gautamy, běžně známého jako Buddha, což znamená "probuzený".

Co je Karma v buddhismu?

Karma ( sanskrt) nebo kamma ( pálí) v buddhismu označuje etický přírodní zákon příčiny a následku, čin vykonaný se záměrem nebo vědomým motivem a odpovídající následek tohoto činu, postihující zpětně aktéra samotného. Zjednodušeně řečeno podle této doktríny egoistické jednání způsobuje utrpení, zatímco nesobecké jednání přináší štěstí.

Související příspěvky: