Kde vzniká autismus?

Obsah

Kde vzniká autismus?

Kde vzniká autismus?

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch psychického vývoje, která vzniká už v prenatálním (před narozením), perinatálním (během porodu) nebo postnatálním (poporodním) období. Diagnostikuje se většinou do tří let věku dítěte.

Co je autismus?

Autismus je neuronová vývojová porucha, která je spojená nejen s poškozením sociální interakce a komunikačních dovedností, ale také s obsedantním a opakujícím se chováním. Jedním z nejdůležitějších příznaků je sociální deficit a neschopnost přemýšlet z pohledu

Jak se projevuje duševní postižení dětí s autismem?

Toto duševní postižení se projevuje abnormální sociální interakcí, repetitivními (opakujícími se) vzorci chování, narušenou komunikací a omezenou představivostí. Děti s autismem mají problém rozpoznat emoce a myšlení druhých lidí, což ztěžuje vyjádření sebe samotného (skrze gesta, výraz v obličeji a dotyk).

Proč je autismus špatně odhalován?

Atypický autismus se často špatně odhaluje, protože se jedinec v některých oblastech liší. Např. může mít skvělé sociální dovednosti, nemá stereotypní vzorce chování nebo se známky autismu objeví až po třetím roce života. Atypický autismus je autismus se vším všudy a nároky jedince na intervenci jsou rovnocenné.

Související příspěvky: